Alles over subsidie aanvraag

Wil je een activiteit organiseren voor mede-Bloemendalers en kun je daarbij wel een financieel steuntje in de rug gebruiken?

Vraag dan subsidie aan via BloemendaalSamen. De gemeente Bloemendaal vindt het belangrijk om verbinding tussen inwoners te stimuleren. Daarom heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld voor activiteiten die hieraan bijdragen.

Zo werkt het

Als jouw activiteit aan een aantal voorwaarden voldoet, heb je grote kans dat je hiervoor een subsidie kunt ontvangen. Doe de subsidiecheck en je weet binnen twee minuten of je in aanmerking komt. Vraag dan je subsidie aan. De Adviesraad BloemendaalSamen bepaalt of deze wordt toegekend. Je krijgt hierover bericht per e-mail. Wanneer de subsidie is toegekend, ontvang je het bedrag binnen vier weken op je rekening.

Klaterklanken
Logo_BloemendaalSamen

Kom je in aanmerking voor subsidie?

Doe de check en weet in 2 minuten of je in aanmerking komt

Vraag in 4 stappen je subsidie aan

Vul het onderstaande formulier in om direct je subsidie aan te vragen

"*" geeft vereiste velden aan

1Over de activiteit
2Over je bijdrage
3Contactgegevens
4Bevestigen

Doe eerst de subsidiecheck!

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet jouw activiteit voldoen aan de subsidie-richtlijnen van BloemendaalSamen. Doe de subsidiecheck of bekijk de richtlijnen.

Vul onderstaand aanvraagfomulier in wanneer jouw activiteit voldoet aan de richtlijnen.

Type initiatief*
In welke dorpskern vind je initiatief plaats?
DD slash MM slash JJJJ

Logo_BloemendaalSamen

Wij zijn BloemendaalSamen

BloemendaalSamen is een initiatief van de gemeente Bloemendaal. Samen met de gemeente, vrijwilligers en inwoners zorgen wij voor verbinding in de vijf dorpskernen. Dit doen we door activiteiten te organiseren en subsidies te geven aan iedereen met een goed idee waarbij ontmoeten en verbinden centraal staat.

Wie wij zijn

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over een subsidieaanvraag? Kijk dan hier of je vraag er tussen staat en neem anders contact op via het contactformulier.

Algemeen

Welke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?

BloemendaalSamen ondersteunt initiatieven van inwoners van Bloemendaal die bijdragen aan contact, ontmoeting en onderlinge samenhang in de gemeente. Het is belangrijk dat inwoners meedoen in de uitvoering van de activiteit.

De subsidie is voor initiatieven van, door of voor inwoners van Aerdenhout, Bloemendaal, Bennebroek, Overveen en Vogelenzang.

Wat zijn de criteria voor toekenning van een financiële bijdrage?

Voor het toekennen van een subsidie kijken we naar de volgende punten:

  • Het is een activiteit in de gemeente Bloemendaal en/of met inwoners van de gemeente.
  • Inwoners van de gemeente Bloemendaal doen mee in de uitvoering van het initiatief.
  • De activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang.
  • De activiteit is gericht op eigen inbreng en op eigen verantwoordelijkheid van bewoners.
  • De activiteit is gericht op mee kunnen doen, of kunnen participeren.
  • Het initiatief en de uitvoering ervan valt binnen de wet en de gemeentelijke regelgeving.

 

De Adviesraad BloemendaalSamen beoordeelt de aanvragen inhoudelijk en toetst deze aan de criteria. Voor het stellen van prioriteiten wordt gekeken naar de bijdrage aan de doelstellingen van BloemendaalSamen en in hoeverre het een ‘welkome extra’ is naast andere activiteiten in een buurt, wijk of de gemeente.

Welke aspecten kunnen leiden tot een afwijzing?

De Adviesraad bepaalt of een initiatief in aanmerking komt voor financiële ondersteuning en zo ja, voor welk bedrag. Onder specifieke omstandigheden kan de Adviesraad uitzondering maken op de regels. Weigeringsgronden voor subsidie:

  • Reguliere activiteiten en structurele organisatie- of exploitatiekosten of het maken van boeken en tentoonstellingen.
  • Initiatieven (van organisaties) met een commerciële doelstelling komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Projecten die op het moment van de aanvraag al gestart zijn. Of als de gemeente geen vergunning voor de activiteit verleent.
Wie kunnen een aanvraag doen?

Inwoners, organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor een initiatief dat plaatsvindt in de gemeente Bloemendaal. Subsidie voor een buurtfeest kan je aanvragen als je organisator en/of bewoner van de betrokken straat bent.

Buurtfeestjes mag je ook breder zien dan alleen een straatfeest. Het is ook mogelijk om subsidie te krijgen voor een gezellige buurtlunch, sinterklaasfeest, kerst-inn, lezing of andere vormen van samenzijn.

Ik woon niet in de gemeente Bloemendaal. Kan ik toch subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen als je initiatief bijdraagt aan contact, ontmoeting en onderlinge samenhang in de gemeente Bloemendaal. Inwoners voor wie het bedoeld is, doen mee in de uitvoering van het project.

Wat is het maximale subsidie bedrag voor een activiteit?

BloemendaalSamen stelt maximaal € 5000,- beschikbaar voor een activiteit. Voor een buurtfeest geldt een maximum van € 300,-.

Subsidie aanvraag voor activiteiten

Hoe vraag ik subsidie aan voor mijn activiteit?

Aanvragen kan uitsluitend digitaal door het online aanvraagformulier volledig (met begroting) in te vullen en te verzenden.

Na verzending ontvang je automatisch via e-mail een bevestiging van je aanvraag.

Ik heb aanvullende informatie. Kan ik dat nog opsturen?

Aanvullende informatie hoef je alleen in te sturen als er om een toelichting gevraagd wordt.
Als de Adviesraad nadere informatie nodig heeft voor besluitvorming dan neemt een lid van de Adviesraad contact met je op.

Hoe lang van tevoren moet ik subsidie aanvragen?

De aanvraag moet tijdig voor de start van het project worden ingediend. Gestarte projecten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen voor een bijdrage aan een initiatief kan in principe het hele jaar door.

Besluitvorming vindt zes keer per jaar plaats.

Aanvragen ingediend vóór 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober of 1 december horen eind van de genoemde maand of een bijdrage wordt toegekend. Uitbetaling door de gemeente duurt daarna nog minimaal een maand.

Wanneer besluit de Adviesraad over de subsidieaanvraag?

De Adviesraad BloemendaalSamen vergadert zes keer per jaar over de subsidieaanvragen. Dit gebeurt in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Besluitvorming over aanvragen voor buurtfeesten vindt maandelijks plaats. Zie ook “Hoe lang van tevoren moet ik subsidie aanvragen”

Wat is het verschil tussen een subsidie aanvraag voor een buurtfeest en activiteit?

Aanvragen voor een bijdrage aan een activiteit kan gedurende het hele jaar, tot een maximum bedrag van € 5000,-. Besluitvorming vindt zes keer per jaar plaats. Binnen twee maanden na afloop van het project stuur je een kort verslag met financiële verantwoording naar de Adviesraad.

Voor een buurtfeest geldt een maximum van €300,-. Besluitvorming vindt eenmaal per maand plaats. Na afloop wordt een foto voor de website erg op prijs gesteld. De Adviesraad kan om een financiële verantwoording vragen.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

Ja, je kunt bezwaar maken tegen de subsidiebeschikking. In de brief die je van de gemeente ontvangt staat hoe dat werkt.

Hoe vaak kan ik subsidie aanvragen?

Voor een buurtfeest kan eenmaal per jaar subsidie aangevraagd worden.

Voor andere initiatieven is subsidie mogelijk zolang er budget beschikbaar is. Aan de hand van de beoordelingscriteria wordt het beschikbare budget verdeeld. Zo nodig volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt.

Moet ik een vergunning aanvragen voor mijn activiteit of buurtfeest?

Activiteiten op straat en tuinfeesten met muziek moeten bij de gemeente Bloemendaal worden gemeld. Als je (een deel van) de weg wilt afsluiten voor een buurtfeest moet daarvoor een vergunning worden aangevraagd.
Zie voor meer informatie de website van de gemeente Bloemendaal.

Ondersteunt BloemendaalSamen ook in het vinden van een locatie of vrijwilligers voor mijn activiteit?.

Heb je een goed idee, maar nog onvoldoende hulp? Bij het aanmaken van een activiteit is het mogelijk om een oproep te plaatsen voor extra handen, contact of om mensen zich aan te laten melden. Het vinden van een locatie is mogelijk via de site, zet het dan vooral duidelijk in de omschrijving dat je daar nog naar zoekt.

Betaling van de subsidie

Wanneer ontvang ik mijn subsidiegeld?

Na een positief besluit ontvang je van de Adviesraad bericht per e-mail. Vervolgens verstuurt de gemeente een brief met de formele subsidiebeschikking. Een maand later betaalt de gemeente de subsidie uit. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat het toegekende bedrag wordt overgemaakt.

Ik heb mijn subsidie nog niet ontvangen. Wat nu?

Als je na een maand na de ontvangst van de subsidiebeschikking van de gemeente geen geld hebt ontvangen, kan je dit doorgeven aan de in de brief genoemde ambtenaar.

Mijn vraag staat er niet tussen. Hoe kan ik contact opnemen met de Adviesraad?

Stuur een mail naar adviesraad@bloemendaalsamen.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.