Stichting Tijdsparen

Stichting TijdSparen Nederland is opgericht in Bloemendaal. Het doel is het verspreiden van een sociaal-economisch waardensysteem waarin wederkerige uitwisseling tussen mensen wordt gewaardeerd in tijd in plaats van geld. Daarom ondersteunt Stichting TijdSparen groepen en organisaties bij het opzetten van een eigen TijdSparen-groep.

Stichting TijdSparen en Bomans in Bloemendaal

Op 21 december 2021 is het vijftig jaar geleden dat Godfried Bomans overleed in Bloemendaal. Als eerbetoon aan Bomans startte Stichting TijdSparen het project ‘Godfried Bomans Herleeft in Bloemendaal’.  De gemeente Bloemendaal heeft 2021 uit geroepen tot het Godfried Bomans jaar.

Ontmoeting tussen generaties

Het doel van het Godfried Bomans project is ontmoeting te bevorderen tussen generaties in de Bloemendaalse samenleving. Het stimuleert jongeren om meer te lezen en zich te verdiepen in de (literaire) geschiedenis van Bloemendaal. En ouderen hebben waardevolle kennis over Bomans in zijn 1960s Bloemendaalse context. Daarom willen we ouderen met hun bijzondere herinneringen betrekken bij dit project. Gedurende het jaar 2021 gaan we samen met een aantal lokale en regionale organisaties (coronaproof) activiteiten organiseren, geschikt voor jong en oud!

Over de stichting Tijdsparen

TijdSparen wil vooral ook een bijdrage leveren aan sociaal-maatschappelijke doelen door samenwerking met lokale en regionale zorgorganisaties, wijkteams, bibliotheken, scholen,  buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties.

Team Stichting Tijdsparen