Nieuws

Nieuwe huizen voor vleermuizen

18-09-2023

In het Bloemendaalse bos fladderen naast vogels ook heel wat vleermuizen rond, waaronder de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. In de loop der jaren is er he...

Lees verder

Buurtvereniging Overveen programma 2023-24

31-08-2023

Sinds vele jaren biedt Buurtvereniging Overveen – BVO-Tinholt – cursussen, lezingen en andere activiteiten. In september gaat het nieuwe cursusjaar van start, met een breed aanbod, waaronder vreemde talen, creativite...

Lees verder

Koffieochtenden in Oldenhove

09-08-2023

In Oldenhove in Overveen wonen tijdelijk maximaal 90 statushouders (gezinnen en alleenstaanden) en zo’n 60 mensen met een urgentie. Vrijwilligers organiseren elke dinsdag- en woensdagochtend van 10-12 uur een koffieoch...

Lees verder

De Bloemendaalse Zomeravond

05-07-2023

Ruim 400 dorpsgenoten schoven afgelopen zondagavond in Bloemendaal aan lange wit gedekte tafels, in de tuin van de Dorpskerk en op het Kerkplein. De gezamenlijke Bloemendaalse horecaondernemers traden op als gastheer/vro...

Lees verder