Nieuwe huizen voor vleermuizen

In het Bloemendaalse bos fladderen naast vogels ook heel wat vleermuizen rond, waaronder de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. In de loop der jaren is er heel wat veranderd in hun Bloemendaalse leefgebied: een aantal oude bomen met gaten is uit het bos verwijderd en in 2020 zijn er bovendien potentieel gevaarlijke bomen gekapt. Hiermee verdwenen nestmogelijkheden voor de vleermuizen. Deze bijzondere fladderaars maken niet zelf een verblijfplaats en zijn dus afhankelijk van natuurlijke ruimten of vleermuiskasten.

Vleermuiswerkgroep
De nog jonge vereniging ‘Vrienden van het Bloemendaalse Bos’ zet zich in voor behoud van en zorg voor de natuurlijke en cultuurhistorische waarde van ‘hun’ bos in hartje Bloemendaal. De vereniging is mede-oprichter  – onder de vlag van de IVN – van de Vleermuiswerkgroep Zuid-Kennemerland. De werkgroep wil kennis verwerven over de soorten vleermuizen in deze omgeving en zo nodig ondersteuningsmaatregelen treffen, zoals het plaatsen van vleermuiskasten. Ook wil de groep
publieksvoorlichting en educatie bieden.

Begin 2023 heeft de vleermuiswerkgroep bij het Betrekken Bij Groen Fonds een aanvraag ingediend voor de aanschaf van vleermuizenkasten. Inmiddels is die aanvraag gehonoreerd en zijn acht vleermuiskasten aangeschaft, die voor verschillende soorten geschikt zijn. De werkgroep gaat het gebruik monitoren. Hopelijk zullen de vleermuizen dankbaar gebruik maken van hun nieuwe huisvesting in het Bloemendaalse bos.

 

bron: www.landschapnoordholland.nl

Kijk voor meer informatie op www.bloemendaalsebos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *