Koninklijke onderscheidingen voor 11 inwoners van de gemeente Bloemendaal tijdens Lintjesregen

Burgemeester Elbert Roest heeft op woensdag 26 april om 10.00 uur tijdens de jaarlijkse lintjesregen 11 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan bijzondere inwoners van de gemeente Bloemendaal.

De heer Carlo Bodde (74): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bodde droeg meer dan 40 jaar bij aan het radioamateurisme in Kennemerland. Daarnaast leverde hij vrijwilligersbijdragen voor Bennebroek en omstreken als onder andere bestuurslid Veilig Verkeer Nederland en geluidsman van het Oranjecomité.

De heer Lisa van de Bunt (81): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De maatschappelijke verdiensten van de heer van de Bunt worden erkend en gewaardeerd op internationaal niveau. Van presentaties op internationale congressen tot publicaties en wetenschappelijke samenwerking met buitenlandse universiteiten. Als vrijwilliger was hij onder andere (school)bestuurder en taalcoach ondersteuner voor vluchtelingen. Zijn grondige onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Bloemendaal is één van zijn meest recente bijdragen.

De heer Ivo Cottaar (50): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Cottaar is een bevlogen en betrokken vrijwilliger in Haarlem. Hij is uitermate betrokken bij de school, het koor en de kathedraal St. Bavo. Al meer dan dertig jaar nam Cottaar tijdens hoogtepunten, maar ook in crisistijden, de leiding (zowel als voormalig bestuurslid als vrijwilliger) voor het behoud van de Koorschool St. Bavo.

De heer Albert Houwer (78) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds zijn pensionering in 2005 helpt de heer Houwer ouderen die slecht ter been zijn met het opknappen van hun huis en met ICT-problemen. Als ’t Brederode Huys gesloten is, is hij het aanspreekpunt. Ook is hij vrijwilliger; bij de Open Tafel verzorgt hij maaltijden, stelt de gastenlijst samen en regelt het vervoer voor gasten met mobiliteitsproblemen.

De heer Jaap Hulscher (74): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hulscher is een uitmuntend monumentenzorger. Hij zorgde er voor dat maatschappelijk relevante organisaties onderdak konden vinden in gerestaureerde gebouwen. Ook buiten de landsgrenzen adviseerde de heer Hulscher bij de restauratie van panden, zoals in Suriname bij de oprichting van Stadsherstel Suriname en tijdens het restaureren van kwetsbare houten panden in de binnenstad van Paramaribo.

De heer Nico Lommerse (68): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meer dan 30 jaar zorgde Lommerse als bestuurder (onder andere penningmeester) ervoor dat het Oranje Comité Bennebroek elk jaar een fantastisch feest kon vieren. Daarnaast is hij vrijwilliger voor Bennebroek Winterwonderland en is hij sinds zijn pensionering bij de Energieke burger begonnen als vrijwilliger. Niet alleen zet hij zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger, hij weet ook andere mensen te enthousiasmeren en te betrekken.

Mevrouw Annette Molkenboer-Hamming (61): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hamming is in Bloemendaal vooral bekend van haar werk als voorzitter van stichting De Stampertjes, een kleinschalige dagopvang aan kinderen met een beperking of uit een kwetsbaar gezin. Daarnaast is zij bestuurslid van Stichting De Ark, een gemeenschap van mensen met een beperking. In 2017 heeft mevrouw Hamming Tijdsparen Nederland opgezet. Een stichting die mensen met elkaar wil verbinden op basis van wederkerigheid.

Mevrouw Agatha Neve-Caspers (72):  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Neve-Caspers is dirigent van het dameskoor en het Ceciliakoor in Bennebroek.  Het koor zingt tijdens de kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten in de Jozefkerk aan de Kerklaan. Naast het koor is mevrouw Neve-Caspers ook een betrokken en actieve vrijwilliger in bejaardentehuis Meerleven.

De heer Guido van Rijn (73): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Van Rijn is niet aflatend bezig met het documenteren van de geschiedenis van de Amerikaanse blues, waar hij een serie van 6 boeken over schreef. Hij analyseert de songteksten vanuit een historisch perspectief. In Memphis ontving hij een prestigieuze prijs voor het vastleggen van dit (weinig beschreven) deel van de Amerikaanse geschiedenis. Zijn boeken staan in de ‘history department’ van de bibliotheek van de universiteit van Memphis. Naast zijn vroegere normale werkzaamheden als leraar, heeft Van Rijn ook bijna vier decennia het Kennemer Lyceum als schoolarchivaris gediend.

Mevrouw Maria van Wijk-Dietz (58): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Wijk is al ruim 35 jaar de vaste mantelzorger van haar man. Hij is door een spierziekte aan een rolstoel gebonden. Ook is zij mantelzorger voor haar dochter en vele anderen. De liefde waarmee zij het leven van de personen die zij verzorgt, verlicht en opvult wordt als zeer bijzonder ervaren. Naast mantelzorg verricht ze ook al ruim 25 jaar vrijwilligerswerk in de katholieke kerk van Overveen. Hier is zij wijkcontactpersoon, brengt het parochieblad bij mensen, verzorgde de bloemstukken voor de kerk. Mensen noemen haar een ‘engel’ voor de gemeenschap.

De heer Johan Simon van Zanten (83): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Na het afsluiten van zijn internationale carrière bij Fokker in 1995 zette Van Zanten zich met zijn rijke ervaring in als vrijwilliger voor diverse sociaal maatschappelijke organisaties in Nederland. Dit vanuit een diepgewortelde behoefte de medemens, gedurende dertig jaren tot op de dag van vandaag, te ondersteunen. Zijn betrokkenheid bij het opzetten van de Nederlandse afdeling van Habitat for Humanity, de SOS telefonische hulpdienst Haarlem (de Landelijke Luisterdienst) en de diverse functies binnen de Doopsgezinde Kerk Haarlem getuigen hiervan.

foto: Harry Donker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *