Centrum De Kapel

Centrum De Kapel biedt een platform voor zingeving en cultuur. Geïnspireerd raken door verschillende onderwerpen uit diverse wijsheidsbronnen én door de universele taal van muziek. U bent van harte welkom.

Over Centrum de Kapel

Als afdeling Zuid-Kennemerland maakt het centrum de Kapel deel uit van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland. Ook is het Centrum De Kapel is een vereniging, met als doelstelling het op zoek zijn naar vormen van eigentijdse zingeving en levensbeschouwing. Hierbij wordt de verbinding gelegd met wetenschap, kunst en cultuur. De vereniging is geworteld in het vrijzinnig christendom en voelt zich verwant met het religieus humanisme. De stijlvolle en historische Kapel biedt u een inspirerende omgeving om gezamenlijk op zoek te gaan naar de betekenis en waarde van spirituele en religieuze inspiratiebronnen in ons leven, waarbij we nadrukkelijk openstaan voor andere religieuze bronnen. Uitgangspunt hierbij is dat je mag rekenen op respect voor je mening. Immers, vrijzinnigheid kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de ander.

Culturele activiteiten in de kapel

Naast de zondagprogrammering worden binnen De Kapel ook culturele activiteiten georganiseerd, zoals concerten en een ouderenkoor.  Deze vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Podium de Kapel. Het doel van Podium de Kapel is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten van culturele aard. Het wil een podium bieden voor jonge talentvolle mensen op weg naar het concert- en theaterpodium om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen. Hoog in het vaandel staat hierbij de kwaliteit van de uitvoering.
Als tweede activiteit heeft het Duin en Kruidkoor zijn plek gevonden bij Podium de Kapel. In samenwerking met de muziekschool Jaap Prinsen en Welzijn Bloemendaal is zingen op vrijdagochtend in het Duin en Kruidkoor een gewilde activiteit geworden. Ook poëzie en literatuur kunnen in de programmering worden opgenomen.

Het programma voor de komende tijd vind je hieronder of op de website van centrum de Kapel

Over Centrum De Kapel

De Kapel is een centrum voor levensbeschouwelijke, maar ook voor muzikale inspiratie en verbinding. Doelstelling is het op zoek zijn naar vormen van eigentijdse zingeving en levensbeschouwing.

Team- Centrum De Kapel

De komende activiteiten van de Kapel: