Adviesraad BloemendaalSamen

Over de Adviesraad BloemendaalSamen

De gemeente Bloemendaal stelt sinds 2016 jaarlijks een budget beschikbaar voor het ondersteunen van burgerinitiatieven. Inwoners kunnen subsidieaanvragen indienen via www.bloemendaalsamen.nl. De Adviesraad BloemendaalSamen beoordeelt de subsidieaanvragen en kent de subsidies toe. De raad is onafhankelijk en bestaat uit 5 leden, een uit elke dorpskern.

De raad vergadert 6 x per jaar over subsidieaanvragen: in februari, april, juni, augustus, oktober en december. Over aanvragen voor buurtfeesten wordt maandelijks beslist. Meer informatie daarover vind je op de pagina ‘Hoe lang van tevoren moet ik subsidie aanvragen’. Je kunt de Adviesraad per mail bereiken via adviesraad@bloemendaalsamen.nl.

 

 

We stellen ons graag even voor

De Adviesraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Een vergadering van de Adviesraad met v.l.n.r. de heer R. Overmeer, de heer J. Knijn (oud-lid) de heer T. van Dijk, mevrouw E. Verschuur (oud-voorzitter) en mevrouw M. Pruijt.
Foto: Neel van Erve (In the Picture)

 

Margreet Pruijt (Overveen)

‘Ik word gelukkig als ik samen met anderen actief ben in mijn directe omgeving. Zoals gezamenlijk snoeien en zagen als vrijwillig natuurbeheerder in de duinen bij Overveen of op Elswout. Of in de Adviesraad mijn denkkracht inzetten om mooie initiatieven van inwoners te helpen stimuleren.’

 

Ronald Overmeer (Aerdenhout)

‘Via BloemendaalSamen wil ik de onderlinge saamhorigheid in Aerdenhout stimuleren tot dorpse verhoudingen.
Ik reken op vele aanvragen voor initiatieven van en voor Aerdenhouters!’

Theo van Dijk (Bennebroek)

’Sinds 2016 woon ik in Bennebroek en mijn jeugd heb ik in Bloemendaal doorgebracht. Ik werk in Bennebroek als zelfstandig communicatieadviseur vanuit mijn bedrijfje Mediagenique.
Ik vind het belangrijk om in mijn woonomgeving te weten wat er gebeurt en vind het vanzelfsprekend om een bijdrage te geven aan het  aangename leef- en woongenot in Bennebroek. De activiteiten van BloemendaalSamen verbinden de bewoners. Samen bereik je meer en heb je meer plezier!’

 

Henriette Vernooy (Vogelenzang)

In 2004 verhuisden we van Bennebroek naar het mooie Vogelenzang, waar ik sinds een aantal jaren lid ben van de Dorpsraad.

Vogelenzang is een actief dorp met heel veel mooie (burger)initiatieven. Het jaarlijks terugkerend Bloemenmozaïek, de Burendag, de Spooktocht en de vele buurtfeesten zijn daar een mooi voorbeeld van. Ik hoop in mijn rol als lid van de Adviesraad nog veel meer aanvragen voor initiatieven te mogen beoordelen. Het zal de verbinding tussen de inwoners stimuleren en draagt bij aan de onderlinge cohesie.