Aanvraagformulier bijdrage BloemendaalSamen

Criteria financiële bijdrage BloemendaalSamen

Ter informatie

Jaarlijks zijn er 6 momenten voor verdeling van het beschikbare budget. Aanvragen moeten tijdig voor de start van een project zijn ingediend: vóór 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober of 1 december. Uiterlijk eind van de maand krijgt de aanvrager per mail bericht van de Adviesraad over het besluit.

De Adviesraad stuurt het besluit naar de gemeente. Die zorgt voor de verdere afhandeling van subsidiebeschikking en uitbetaling. Houdt er rekening mee dat hier enige tijd over heengaat.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

Welke bijdrage vraagt u van BloemendaalSamen?
Wat denkt u te bereiken?
Wie hebben er baat bij dit project/ deze activiteit?
Omschrijf duidelijk de kosten.